Chủ Nhật, 7 tháng 5, 2017

Cài đặt biến tần LS IG5A

Cài đặt biến tần LS IG5A

Hướng dẫn cài đặt biến tần IG 5A

Điều khiển tần số trên bàn phím và chạy thuận/nghịch bằng công tắc ngoài trên biến tần LS (IG5A).
Bước 1: Vào nhóm Drive của biến tần LS (IG5A)
Vào hàm drv : Chọn “1” _Chạy thuận/nghịch bằng công tắc ngoài trên biến tần LS .
Vào hàm Frq : Chọn “0”_Cho phép cài tần số trên bàn phím của biến tần LS.
Vào hàm 0.0 :  Nhấn “Enter”_Cài đặt tần số mong muốn cho biến tần LS.
Vào hàm ACC : Cài giá trị “0~6000”(Sec)_ Thời gian tăng tốc cho biến tần LS.
Vào hàm dEC : Cài giá trị “0~6000”(Sec)_ Thời gian giảm tốc cho biến tần LS.
Bước 2: Vào nhóm Function 1 của biến tần LS
Vào hàm F1 : Chọn “0” _Cho phép biến tần LS chạy thuận và nghịch  .
Chọn “1”_Không cho phép biến tần LS chạy thuận.
Chọn “2”_Không cho phép biến tần LS chạy nghịch.
Vào hàm F21 : Cài “40~400”(Hz)_Cài tần số Max cho biến tần LS hoạt động (thường cài bằng tần số lưới điện).
Vào hàm F22 : Cài “30~400”_Cài đặt tần số cơ bản cho biến tần LS (thường cài bằng tần số F21).
Bước 3: Vào nhóm Function 1 và 2 của biến tần LS
Các hàm đã cài trên bước 1 và 2 cơ bản biến tần LS đã chạy tốt.Tuy nhiên trong một số trường hợp cần thiết cài thêm một số hàm sau:
Hàm F4 :  Chọn “0”_Cho phép biến tần LS dừng theo kiểu Decelerate.                      
Chọn “2”_Cho phép dừng theo kiểu Free run
Hàm F27 : Chọn “0” _Điều khiển Torque trên biến tần LS theo chế độ Manual.
=> F28 cài % (0~15)Torque khi chạy nghịch trên biến tần LS
=> F29 cài % (0~15)Torque khi chạy thuận trên biến tần LS
=> Hàm F27 : Chọn “1”_Điều khiển Torque  trên biến tần LS theo chế độ Auto.
• Bào vệ quá tải 
=> F57 = 30 --> 200 %
=> F58 = 0 --> 60s
Hàm H20 : Chọn “1”_Cho phép biến tần LS chạy khi vừa cấp nguồn (công tắc ngoài đang ở chế độ chạy thuận(Fx) hoặc chạy nghịch (Rx)).
Hàm H30 : Cài thông số công suất đông cơ 
Hàm H34 : Cài dòng điện cho động cơ
Hàm H72 : Chọn “0~17”_Cài thông số muốn hiển thị trên biến tần LS.
Hàm H93 : Chọn “1”_ Trả về các thông số mặc định của nhà sản xuất biến tần LS.(Xóa hết dữ liệu đã cài.)

v. SƠ ĐỒ KẾT NỐI BIẾN TẦN LS

Chân CM là chân chung cho tín hiệu ngỏ vào của biến tần LS.
Chân P1 “FX” Chân chạy thuận biến tần LS.
Chân P2 “RX” Chân chạy nghịch biến tần LS.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét